Ten tekst przeczytasz w mniej niż:


Zalety posiadania papieru firmowego

Posiadanie tego elementu identyfikacji wizualnej niesie ze sobą również szereg innych korzyści. Są to:

Profesjonalizm, ponieważ uwiarygadnia firmę w oczach kontrahentów. Pokazuje, że Ty dbasz o wizerunek firmy, natomiast odbiorcy takiej korespondencji pozwala poczuć, że jest dla Ciebie kimś ważnym. 

Rozpoznawalność marki, ponieważ posiadanie papieru firmowego i stosowanie go spójnie z innymi materiałami firmy, oferują znakomitą możliwość zaprezentowania potencjalnym klientom naszych elementów brandingowych, tj:

  • nazwę firmy,

  • logo,

  • kolory firmowe,

  • informacje kontaktowe.

Oficjalność jaką dokumentowi dodaje wydruk na papierze firmowym, jest również jedną z zalet jego posiadania. Może ona okazać się pomocna w korzystaniu z dokumentów w postępowaniach sądowych lub w innych celach prawnych. Dodatkowo pozwala także rozróżnić oryginały od tworzonych kopii. 

Świetne narzędzie reklamowe - jest to często niezauważalna korzyść, jaką daje posiadanie papieru firmowego, a przecież znajduje się na nim nazwa firmy, logo, dane kontaktowe, a często również adres witryny, co powoduje, że firma jest znacznie lepiej kojarzona, a jej dane i logo zapadają w pamięć

Sprawia, że się wyróżniasz - Czasami posiadanie papieru firmowego może przesądzić o zawarciu umowy z kontrahentem, ponieważ firma posiadająca papeterię jest postrzegana jako bardziej solidna i pewna.

Czy warto więc zainwestować w papier firmowy?

Coraz częściej, zwłaszcza małe firmy, rezygnują z papieru firmowego, stawiając na komunikację online, poprzez e-maile z ozdobną stopką informacyjną czy inne zewnętrzne aplikacje, jednak jak już wspomniałam wcześniej, ludzie są bombardowani tego typu komunikatami z każdej strony i często komunikaty elektroniczne trafiają bez uprzedniego otwarcia wiadomości do kosza lub spamu. W związku z tym każda firma, która chce mieć autorytet w swojej branży, zarówno wśród kontrahentów, jak i klientów, powinna poświęcić czas na opracowanie papieru firmowego i korzystać z niego do wszelkiego rodzaju korespondencji. Należy jednak pamiętać, że jego projekt musi być spójny ze wszystkimi elementami wizerunkowymi firmy, ponieważ tylko w taki sposób spełni on swoją rolę.

Podsumowując: im wcześniej zaczniesz korzystać z papieru firmowego, tym szybciej zbudujesz rozpoznawalność marki.

W związku z cyfryzacją przedsiębiorstw, a teraz również z pandemią, korespondencja firmowa w dużej części przenosi się do Internetu. Niestety komunikaty przesyłane elektronicznie społeczeństwo odbiera dziś w takich ilościach, że ciężko się w taki sposób wyróżnić, a konsumenci czują się przez nie osaczeni i wielu z nich, przynajmniej na jakiś czas chętnie by się od nich odcięło. Można jednak ten fakt wykorzystać na swoją korzyść i użyć do celów komunikacyjnych papieru firmowego. Korespondencja tradycyjna jest dzisiaj o wiele rzadsza, dzięki czemu zwiększa się szansa na dotarcie do klienta. Co więcej zaadresowany na konkretną osobę lub firmę list tradycyjny zwykle wiąże się z ważnymi pismami i jest odbierana bardziej osobiście.

Regulacje prawne

Rolą papieru firmowego, poza wykorzystaniem go do drukowania wszelkich dokumentów, jak umowy, oferty czy faktury, jest budowanie wizerunku firmy, dlatego musi on być dopracowany w każdym szczególe. Powinny się na nim znaleźć elementy identyfikacji wizualnej firmy, takie jak logo, ale również podstawowe informacje o firmie, mianowicie adres, i dane kontaktowe. Zlecając projekt papieru firmowego, warto też mieć na uwadze, że niektóre instytucje muszą spełnić wymagania zawarte w artykule 206 Kodeksu Spółek Handlowych, który brzmi on następująco:

,,Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:

  • firmę spółki, jej siedzibę i adres;

  • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  • wysokość kapitału zakładowego,

a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione. Przepis stosuje się odpowiednio do oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą.”

Dla własnej wygody i bezpieczeństwa lepiej od razu zadbać aby projekt, spełniał te wytyczne. 

Precyzyjnie zaprojektowana papeteria firmowa, wydrukowana na starannie dobranym papierze może nadać wyjątkowości każdej przesyłanej przez Ciebie wiadomości, oraz buduje rozpoznawalność Twojej firmy. 

close

Papier Firmowy

Autor:  Anna Tomczak

miejsce na grafikę
17 listopada 2021
Define You - logo
kompozycja

strona wykorzystuje projekty firmowe oraz obrazy z serwisów:  
https://unsplash.com/   
https://www.freepik.com/

Możesz mnie obserwować na:

linkedin icon
fanpage facebook
facebook icon
instagram fanpage

strony internetowe | projekt logo | reklamy prasowe | foldery i katalogi | banery i tablice | wizytówki
 plakaty | ulotki i broszury | branding | identyfikacja wizualna | wizerunek firmy

© Copyright DEFINE YOU DESIGN   |   All rights reserved